MENYU
Axtar

Yadda Saxla - Sahil Hotel Baku, Bakı

Yolun yeri və marşrutu

bulvardan cəmi 2 dəqiqəlik piyada